Brasilien

  EN DIÁLOGO  

GRITO DA TERRA

Intervju med Carmen Foro

För ett hållbart Brasilien,
utan svält och fattigdom

 

Den 17-18 maj håller brasilianska lantarbetarförbundet CONTAG sitt 17:e Grito da Terra-möte (Jordens rop) i landets huvudstad, Brasilia. Manifestationen samlar 7 000 lantarbetare i en jättedemonstration där de presenterar sina krav mitt för ögonen på politiker och myndigheter. Carmen Foro, ansvarig för CONTAG:s avdelning för kvinnliga lantarbetare, samtalar med SIREL om årets upplaga av Grito da Terra.

 

-Vilka är de viktigaste frågorna i årets Grito da Terra?

-Den 1 mars presenterade vi våra krav för president Dilma och det inledde vår förhandlingsprocess med regeringen.

 

Trots att årets Grito da Terra – den sjuttonde i raden – visar en viss kontinuitet vad gäller flera viktiga frågor och förslag vill vi påpeka att våra krav de senaste åtta åren mötts av mer effektiva svar, eftersom Brasiliens tidigare president Lula da Silva och hans regering var mycket lyhörda för våra propåer.

 

Årets Grito da Terra uppmanar till ett hållbart Brasilien utan svält och fattigdom. Kravplattformen innehåller vissa punkter som vi anser är ”akuta”, till exempel kampen mot fattigdomen på landsbygden, jord till 150 000 familjer, fler lån och mer resurser till familjejordbruk och program för bostadsbyggande på landsbygden.

 

Inom de ramarna vill vi också som en av de viktigaste punkterna på vår dagordning diskutera avskaffandet av alla former av ojämlikhet: från könsskillnader till åldersdiskriminering. Vi har därför redan kontaktat flera myndigheter och departement med förslag på program inriktade på ungdomar och äldre samt barnavård och ungdomsskydd.

President Dilma har i sina tal framhävt fattigdomsbekämpningen och vi utarbetar en agenda som överensstämmer med regeringens ståndpunkt på det området.

 

Vi har dessutom tagit med mer allmänna frågor med ett bredare innehåll, till exempel kampen för ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, våra metoder för politisk delaktighet, stärkandet av arbetarrörelsen samt den federala budgeten.

-Är förhandlingsprocessen med den nya regeringen annorlunda?

-Ja, delvis. Men vi har en historisk kontinuitet i frågor som till exempel jordreform, kreditpolitik, socialpolitik och miljöskydd.

 

President Dilma har i sina tal framhävt fattigdomsbekämpningen och vi utarbetar en agenda som överensstämmer med regeringens ståndpunkt på det området.

 

Dessutom är det ju Lulas sista budget som gäller under Dilmas första år vid makten. Det är därför viktigt för oss att få inflytande över den nya budget som läggs till grund för statens satsningar de kommande fyra åren.

 

Vår dagordning består av frågor som måste hanteras i år, men vi har också en strategi som tar hänsyn till regeringens hela mandatperiod.

 

-Tror du att saker kommer att förändras nu när en kvinna leder landet?

-Jag har stora förväntningar. Att en kvinna för första gången valts till Brasiliens president är ingen småsak. Det är ett enormt framsteg. Och jag tycker att Dilma i sina offentliga framträdanden hittills visat att hon har ett djupt politiskt engagemang för kvinnofrågor.

 

Hon har bekräftat att fattigdomen i Brasilien har en plats och ett kön: fattigdomen är en kvinna och den bor på landsbygden och i städernas utkanter. Jag tror att första steget på vägen mot att lösa ett problem tas när en regeringschef bekräftar att problemet existerar.

 

Dilmas definition av problemet har i den meningen varit mycket positiv för debatten om kvinnors delaktighet i produktionsprocessen som ett sätt att hantera fattigdom. Jag tror även att den kommande veckans förhandlingar inom ramarna för Grito da Terra blir viktiga för eventuella förbättringar på det området.

 

 

Från Montevideo, Carlos Amorín

Rel-UITA

12 maj 2011

 

 

 

 

 

Foto: Gerardo Iglesias

 

Más Información

 

Volver a Portada

 

  UITA - Secretaría Regional Latinoamericana - Montevideo - Uruguay

Wilson Ferreira Aldunate 1229 / 201 - Tel. (598 2) 900 7473 -  902 1048 -  Fax 903 0905