Pakasteteollisuuden alat

Enviar este artículo por Correo Electrónico                          

 

    Argentiina Galería Fotográfica
 

Siipikarja-alan työntekijöille
erityinen eläkejärjestelmä

  

Hallitus antoi vastauksensa Lihateollisuuden Työntekijöiden Liiton puheenjohtajan José Alberto Fantinin johdolla esitettyyn pyyntöön ilmoittamalla, että se ottaa käyttöön uuden erityisen eläkejärjestelmän siipikarja-alalle. “Tätä menettelyä ei pidä nähdä etuoikeutena, vaan pikemminkin ansaittyna oikeutena”, totesi Fantini. Hän muistutti samalla, että “Lihateollisuuden Liitto esitti pyynnön yli kaksi vuotta sitten, jotta työntekijät voisivat jäädä ennenaikaiselle eläkkeelle nauttiakseen tästä nyt ansaitusta oikeudesta.”

 

Alberto Fantini

 

Paranássa pidetyssä kokouksessa olivat läsnä Entre Ríos osavaltion kuvernööri Sergio Urribarri ja, työministeri CarlosTomada, joka antoi virallisen ilmoituksen uudesta eläkejärjestelmästä.  Lihantuottajien liitosta oli Fantinin lisaksi läsnä useita liiton edustajia, useiden jäsenliittojen johtajia sekä lisäksi arviolta noin tuhat innostunutta työntekijää, jotka juhlistivat ilmoitusta Opetuspalatsin toimeenpanosalissa.

 
Uusi eläkejärjestelmä koskettaa lähes kymmentä tuhatta työntekijää. "Pääsihteerin roolissa olen hyvin ylpeä saavutuksesta ja haluan kiittää kaikkia, jotka tekivät töitä uuden eläkesysteemin eteen ja työntekijöitä, jotka avasivat meille ovia ja työskentelivat väsymättä, jotta voisimme olla täällä tänään juhlimassa voittoa. Tämä on palkinto niille, jotka ovat koko elämänsä ajan omistautuneet siipikarja-alan edistämiseen ja kasvuun.

 

Edistyksestä huolimatta Fatini osoitti huolensa koko lihantuottaja-alan vakavan tilanteen suhteen esittämällä anomuksen niille, jotka muodostavat tuotantoketjun: “meidän tulee yhdistää ponnistelumme löytääksemme ratkaisut niihin rakenteellisiin epäkohtiin, joita alallamme on”.  Tähän liittyen liiton johtaja totesi, että "on tärkeää nostaa pohdintaan sosiaalisen vastuun tärkeys kaikkien niiden kohdalla, jotka ovat osa tuotantoketjua. Meidän on sysättävä syrjään pakasteteollisuuden, siipikarjatuottajien, hallituksen ja työläisten väliset erot löytääksemme kestäviä ratkaisuja liiketoimintaa vaikeuttaviin rakenteellisiin ongelmiin.

 

Lihateollisuuden työntekijöiden liitot ja sen johdannaisliitot kattavat yli 40 000 jäsentä. Liiton yli 60 eri alaosastossa ovat järjestäytyneenä sekä siipikarjan että lihakarjatuotannon työntekijät.          

Sopimus  Rel-UITA l Crónica Sindical

12. elokuuta 2010

 

 

 

   

 

Galería Fotográfica

 

Volver a Portada

  

  UITA - Secretaría Regional Latinoamericana - Montevideo - Uruguay

Wilson Ferreira Aldunate 1229 / 201 - Tel. (598 2) 900 7473 -  902 1048 -  Fax 903 0905