sectores

Enviar este artículo por Correo ElectrónicoPakasteteollisuus                           

    Argentina

 

Keskustelussa Carlos Molinares

Tärkeä voitto siipikarjateollisuuden työntekijöille

 

Vaikka yleinen suuntaus osoittaa  työvuosien lisäämiseen ennen eläkkeelle siirtymistä, Lihantuottajien Keskusliitto onnistui alentamaan alan eläkeikää viidellä vuodella. Sirel keskusteli aiheesta  keskusliiton pääsihteerin Carlos Molinaresin kanssa.

 

-Lihateollisuuden sektorilla miesten eläköitymisikä on 55 vuotta ja naisten 50.

Miltä vuodelta nämä luvut ovat peräisin?

-Vuodelta 1973. Luvut ovat peräisin asetuksesta, joka julisti alan työn terveydelle haitallisena sekä riskialttiina.
 
-Ja nyt tästä edusta alkavat nauttimaan myös siipikarjateollisuuden sekä mies- että naistyöntekijät.

-Näin on. Meille tämä on historiallinen voitto, koska liittomme on taistellut tämän asiat puolesta niin pitkään. Viime elokuussa hyväksyttiin asetuksen liitteenä oleva päätöslauselma, joka sisältää myös lihateollisuussektorin, ja joka koskettaa kaikkia, jotka ovat yleissopimuksen alaisuudessa.

  
Tämä on hyvin tärkeää, koska aikaisemmin kaikkien sektoreitten työntekijät eivät olleet asetuksen alaisuudessa. Mutta nyt, päätöslauselman myötä, myös siipikarjateollisuuden työntekijät ovat osa sopimusta.

 

Tämä on erittäin myönteistä meille myös, koska jos vertaamme lihateollisuuden sektoria siipikarjasektoriin, huomaamme jälkimmäisen erityispiirteet: työ on paljon nopeampaa, tehtävät ovat toistuvia ja siitä syystä alalla ilmenee enemmän työtapaturmia. Päätöslauselmassa tämä on kuvattu erittäin hyvin mainitsemalla, että alan työolosuhteista seuraa ”ennenaikaista vanhentumista.”

 

-Millainen oli koko prosessi päätöslauselman suhteen?

-Luotimme jo olemassaolevaan asetukseen, joka hyödyntää lihateollisuuden työntekijöitä, joten pyysimme Työministeriön Sosiaaliturvasihteeristöltä sen laajentamista. Se on taho, jolla on valtaoikeudet laajentaa jo olemassaolevaa asetusta, ja siten nopeuttaa koko prosessia.

 

-Miten työntekijät arvioivat tämän päätöslauselman?

-Yleinen mielipide on ollut hyvin positiivinen. Päätöslauselma on hyvä uutinen alallamme vallitsevan vakavan kriisin keskellä. Vaikka onkin totta että tämäntyyppisten tehtävien tekijöiden on hyvin vaikea pysyä terveenä 55 tai 60 ikävuoteen asti, tämä uutinen on suuri saavutus niille, jotka ovat lähellä kyseistä ikää. Ja nyt meillä on tämä väline, jolla voimme jatkaa taistelua parempien työolosuhteiden saavuttamiseksi kaikille ja jotta pakasteteollisuuden ihmiset voivat lopettaa terveytensä panttaamisen.

 

-Ja se on erittäin hyvä, että hallituksesta lähtien tunnustetaan alan erityisvaikeudet

-Nimenomaan, ja meidän täytyy edetä vielä pidemmälle, koska se on merkittävä seikka että, alan valvontaviranomaisista, työministeriöstä ja työterveydenhuollon erityisasiantuntijoista lähtien tunnustetaan alamme työolosuhteiden aiheuttavan ennenaikaista vanhentumista.

 

Tämä on mielenkiintoinen lähtökohdata, josta käsin meidän täytyy jatkaa tiellä kohti uusia edistyksiä,sekä jatkaa keskustelua myös muista aiheista, joista, esimerksi Brasiliassa, ollaan jo neuvoteltu kuten työajan vähentäminen ilman palkan alentumista ja työn nopeuden pienentäminen.

 

-Kuinka monta työntekijää on siipikarja-alalla?
-Meitä on yli kymmenen tuhatta.

-Ja puhumme nyt alasta, joka pyrkii kasvamaan, eikö?
-Tällä hetkellä se on yksi niistä aloista, joiden kasvulle ei ole kattoa sekä viennin että vuosi vuodelta jatkuneen kananlihan kuluttajatasoisen kulutuksen kannalta tarkasteluna. Tällä hetkellä voimme puhua  n. 33 kilon vuosittaisesta kananlihakulutuksesta henkilöä kohti.
 

-Kun satuit mainitsemaan Brasilian  emme saa myöskään unohtaa yhä vahvempaa brasilialaisten yritysten läsnäoloa Argentiinan siipikarjateollisuudessa.
-Lähes 100 prosenttia alasta koostuu perheistä, jotka ovat johtaneet yrityksiään sukupolvesta toiseen. Mutta tämä  todellisuus on muuttumassa monikansallisten yritysten lisääntyneen läsnäolon ja pääoman keskittymisen myötä. Nämä ovat teemoja, jotka UITA tuntee erittäin hyvin. Tämä on luomassa uusia näkymiä alalle, ja meidän on valmistauduttava siihen, koska juuri tällä alueella maapalloa elintarviketeollisuus tulee varmuudella kasvamaan.

 

Buenos Aires, Gerardo Iglesias

Rel-UITA

05 lokakuu 2010

 

 

 

 

Valokuva: Gerardo Iglesias

 

 Aiheeseen liittyvät jutut 

 

12-8-2010   Argentiina   Versión en ESPAÑOL  Versão PORTUGUÉS  english version  suomi
Pakasteteollisuuden alat
Siipikarja-alan työntekijöille erityinen eläkejärjestelmä

Sopimus  Rel-UITA
l Crónica Sindical

 

 

Volver a Portada

  

  UITA - Secretaría Regional Latinoamericana - Montevideo - Uruguay

Wilson Ferreira Aldunate 1229 / 201 - Tel. (598 2) 900 7473 -  902 1048 -  Fax 903 0905